sagordramajämställdhet

Språk och kommunikation med sagor och berättande

NYHETSBREV

Få tips om hur du använder sagor för barn som ett pedagogiskt verktyg för barn i förskolan.


   Anmäl dig nedan.

HEM

UTBILDNING FÖR PEDAGOGER I FÖRSKOLAN

Utbildare


Johan Theodorsson

Jag är muntlig berättare och dramapedagog och expert på hur man knyter samman berättande, drama och lek till en kreativ pedagogisk metod för förskolan. Jag jobbar både med utbildning av pedagogisk personal och gör berättarföreställningar för barn, ungdomar och vuxna. Mina specialteman är genus och jämställdhet.

Fakta


Datum

Enl överenskommelse


Max antal

Workshop

• 12 eller 35 deltagare


Föreläsning

• Obegr. antal deltagare


Tid

Halv- eller heldag


Plats

På din skola eller förskola


Pris

Ring eller maila för en offert


Tfn

073-203 81 59


Mail

johan@fantasiformedlingen.se

Referenser: Läs mer

Exempel: Medverkan i SVT

Fantasin är det starkaste inlärningsinstrumentet hos barn. Genom att experimentera och bearbeta verkligheten leker sig barn fram till kunskap med fantasins hjälp. Kan barns fantasi och lek bli en viktig del i arbetet med språk och kommunikation i förskolan? Svaret är ja och vill du ha inspiration och idéer till att använda sagor, berättande och lek som kraftfulla pedagogiska verktyg ska du gå denna utbildning.Johan Theodorsson presenterar en föreläsning och workshop som delas in i följande tre moment där alla har syftet att stimulera barnens språk och kommunikation:


•En metod för att använda sagor/berättande i den pedagogiska verksamheten

•Inspiration: pedagogen ska berätta själv

•Att stimulera barnens berättande med berättarövningar

”Jag har lärt mig hur sagor och drama kan synliggöra en dröm och att detta kan leda till att jag förverkligar MIN.” Blivande pedagog i Uppsala.

Bered dig på en ”sagolik glädjekick” tillsammans med Johan, med berättande och massor av fantasifulla övningar och lekar. ”Jag blev så sjukt inspirerad att jag vill pröva allt och mer därtill.” (Förskolelärare i Stockholm) Vill du också bli inspirerad och få lekfulla verktyg som får din barngrupp att växa så ska du gå denna kurs.

Innehåll